Ở bài trước mình mình đã giới thiệu về Route::controllerRoute::resource nhưng mình nghĩ rằng bạn sẽ có thắc mắc cần được giải đáp như sau:

  • Nếu nhiều route thì gom nó thành một nhóm được không?
  • Nếu muốn lọc người dùng theo điều kiện mới được vào thì sao, ví dụ người dùng chưa đăng nhập thì không thể xem link đó được?

Câu trả lời là có thể nha các bạn:

  • Muốn nhóm chúng lại thì đã có Route::group.
  • Muốn lọc theo điều kiện thì đã có Route::filter.

Vậy trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 2 loại route này nhé.

1. Route::filter trong laravel

Loại route này được tạo ra nhằm mục đích chính là lọc theo điều kiện. Ví dụ bạn muốn link http://tênmiềnảocủabạn/routefilter chỉ được xem sau 11h đêm tới 6h sáng hôm sau chẳng hạn, thì ta sử dụng Route::filter để tạo bộ lọc. Tất cả các bộ lọc (filter) này thường được đặt ở app/filters.php

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp sử dụng:

Route::filter($name, $callback);
//trong đó $name (một chuỗi) sẽ là cái tên mà bạn sẽ dùng để gọi đến filter này
//$callback (chuỗi hoặc hàm trả về kết quả): là hàm sẽ thực thi filter này

Ví dụ Route::filter trong Laravel

Ta sẽ thực hiện ví dụ mà đã đề cập ở trên đó là thiết lập thời gian hoạt động cho phép của một Controller.Đẻ thực hiện chức năng này ta sẽ có hai cách như sau:

  • Sử dụng tham số $callback trong Filter dạng hàm trả về kết quả
  • Sử dụng tham số $callback trong Filter dạng chuỗi

Nhưng trước tiên ta tạo mới một controller có tên là HomeController và controller này được dùng chung cho cả hai cách mình sẽ trình bày dưới đây:

//Đây chỉ là một ví dụ nhỏ, bạn chưa cần để ý đến controller này nhiều
class HomeController extends Controller {
	public function allowed( ){
		return 'be allowed view';
	}
	public function filter( ){
		//để dòng này chạy đúng, bạn vào file app/config/app.php sửa timezone thành 'Asia/Ho_Chi_Minh'
		//đây là 1 thư viện mà laravel dùng để xử lý thời gian
		$now=CarbonCarbon::now();
		//kiểm tra nếu giờ lớn hơn 1 và bé hơn 11 thì xuất ra thông báo "không được phép xem"
		if(($now->hour > 1) && ($now->hour <11))
			return 'The time: '.$now->toDateTimeString().' not allowed to see (function)';
		else
			return 'The time: '.$now->toDateTimeString().' be allowed view (function)';
	}
}

Cách 1: Dùng $callback là 1 hàm trả về kết quả

Xem Thêm:   Hàm MAX trong SQL Server

Bạn mở file app/filters.phpthêm vào đoạn code sau:

Route::filter('filter.demo',function(){
	//để dòng này chạy đúng, bạn vào file app/config/app.php sửa timezone thành 'Asia/Ho_Chi_Minh'
	//đây là 1 thư viện mà laravel dùng để sử lý thời gian
	$now=CarbonCarbon::now();
	//kiểm tra nếu giờ lớn hơn 1 và bé hơn 11 thì xuất ra thông báo "không được phép xem"
	if(($now->hour > 1) && ($now->hour <11))
		return 'not allowed to see';
});

Ở ví dụ này mình sẽ dùng Route::get, bạn thêm vào file app/routes.php nội dung như sau:

Route::get('/filter-before',['before'=>'filter.demo','uses'=>'HomeController@allowed']);
Route::get('/filter-after',['after'=>'filter.demo','uses'=>'HomeController@allowed']);

Bây giờ bạn truy cập vào 2 đường dẫn:

  • http://tênmiềnảocủabạn/filter-before
  • http://tênmiềnảocủabạn/filter-after

Và bạn sẽ nhận được 2 kết quả hoàn toàn khác nhau như sau (lúc mình chạy thử là 2h23p sáng):

su dung route filter va route group trong laravel PNG

su dung route filter va route group trong laravel 2 PNG

Cùng 1 filter sử dụng trong cùng một url tới một action của một controller nhưng kết quả lại ra hoàn toàn khác nhau. Lý do tại sao? Bạn hãy để ý đến đoạn code trên Route::get ở trên trong mảng action của Route::get có before và after, 2 giá trị này cho thấy thứ tự thực hiện của filter. Before thì filter sẽ được kiểm tra trước khi mà Controller@action được chạy, after thì ngược lại, Controller@action chạy xong thì filter này mới hoạt động.

Cách 2: Dùng $callback là một chuỗi

Chuỗi này có cấu trúc là TênController@action nhưng cách này ít khi được áp dụng. Cũng lấy ví dụ tương tự ở trê nhưng ở $callback mình sẽ trỏ đến action filter của HomeController. Như vậy ỏ file app/filters.php bạn thêm như sau:

//filter.string là tên của filter này
Route::filter('filter.string','HomeController@filter');

app/routes.php bạn thêm như sau (cú pháp cũng tương tự như trên nên mình không giải thích lại):

Route::get('/filter-string-before',['before'=>'filter.string','uses'=>'HomeController@allowed']);
Route::get('/filter-string-after',['after'=>'filter.string','uses'=>'HomeController@allowed']);

Bây giờ bạn truy cập vào 2 đường dẫn:

  • http://tênmiềnảocủabạn/filter-string-before
  • http://tênmiềnảocủabạn/filter-string-after
Xem Thêm:   Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Và bạn sẽ nhận được 2 kết quả như sau:

su dung route filter va route group trong laravel 3 PNG

su dung route filter va route group trong laravel 4 PNG

Giải thích tương tự như cách một. Tuy nhiên có sự khác biệt đó là thay vì kiểm tra thời gian trong Filter thì nó sẽ kiểm tra trong Controller.

Khi nào Sử dụng filter của laravel

Tùy theo mục đích sử dụng thì bạn có thể dùng filter ở routes hay Controller (vì chưa học đến Controller nên mình chưa nhắc đến cách dùng). Quay lại ví dụ ở bài tổng quan về route trong Laravel ta sẽ hình dung được việc nên dùng filter ở đâu. Ví dụ ở trang admin thì bạn muốn người có quyền admin mới được vào, vậy nên tốt nhất thì ở ngay vị trí người chỉ đường (route) bạn kiểm tra ngay (filter) nếu không phải là admin thì không được vào. Nhưng ví dụ về trang bài viết, bạn muốn ai cũng có quyền xem, nhưng quyền viết bài thì phải đăng nhập rồi mới được viết bài, vậy thì nên kiểm tra ở Controller (cách làm sẽ hướng dẫn ở bài Controller sau).

2. Route::group trong laravel

Loại route này được dùng để gom chung các loại route khác có chung một đặc điểm gì đó mà bạn muốn đưa chúng vào một nhóm. Ví dụ bạn muốn đưa các route trong trang quản trị về một nhóm và các route về việc hiển thị nội dung cho người dùng về một nhóm thì bạn có thể dùng loại route này để làm điều đó.

Xem Thêm:   Lệnh tạo bảng trong Oracle - Create Table

Cú pháp sử dụng:

Route::group($attributes, $callback);
/*trong đó $attributes là 1 mảng chứa các option
- before: gọi đến filter trước khi $callback được thực hiện
- after: gọi đến filter sau khi $callback được thực hiện
- namespace: đây là namespace chung cho các Controller trong group
- prefix: tiền tố cho các uri bên trong $callback
- domain: chưa cần để ý đến option này */

Giải thích các option quan trọng trong Route::group (before và after tương tự những bài trước nên mình không nhắc lại):

Option namesapce trong Route::group

Ví dụ bạn có HomeController, IndexController, PostController, … ở namespace là Indexs, thay vì bạn phải viết IndexsHomeController, IndexsIndexController, … thì bạn có thể sử dụng đến option namespace này, ví dụ:

Route::group(['namespace'=>'Indexs'],function(){
	//nếu không sử dụng option namespace thì bạn phải viết
	//Route::get('/post','IndexsPostController@showPost');
	Route::get('/post','PostController@showPost');
});

*Việc tại sao sử dụng namespace sẽ được nói đến trong bài về Controller (hãy đón đọc).

Option prefix trong Route::group

Giả sử bạn có trang admincp, vậy chắc chắn sẽ có nhiều route có uri dạng /admincp/*, mà cứ dòng nào cũng /admincp/post, /admincp/comment, /admincp/....

Bạn sẽ nhận thấy rằng các uri này sẽ có chung tiền tố là /admincp, mà cứ viết lặp đi lặp lại hoài như vậy sẽ không hay chút nào. Giải pháp đưa ra là sử dụng Route::group với option prefix:

Route::group(['prefix'=>'/admincp'],function(){
	Route::get('/comments','CommentController@showComment');
	//các route khác
});

Ở ví dụ trên, ta sẽ có được url như sau http://tênmiềncủabạn/admincp/comments

3. Kết luận

Như vậy trong bài này mình đã tìm hiểu về 2 route dường như ít có công dụng về mặt lập trình nhiều nhưng lại có ý nghĩa với về mặt logic. Nếu không có 2 route này thì code của bạn sẽ chẳng biết là phải thêm bao nhiêu dòng. trong file route.php của bạn và dẫn tới việc quản lý route trở nên khó khăn hơn. Cám ơn bạn đã theo dõi serie.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *