Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm insertBefore trong javascript, đây là hàm dùng để chèn một node html vào đằng trước một node khác.

Ở bài trước mình có hướng dẫn cách tạo hàm insertAfter, bài đó mình có nhắc đến hàm insertBefore. Vì vậy, hôm nay mình sẽ giải thích thật chi tiết về cách hoạt động của insertBefore để các bạn hiểu rõ hơn.

1. insertBefore trong javascript là gì?

insertBefore là một phương thức được tích hợp sẵn trong các node object của javascript. Nó giúp ta chèn một node vào đằng trước một node khác.

Nếu bạn đã chèn một node vào vị trí nào đó, và bạn tiếp tục chèn nó vào một vị trí khác nữa thì tại ví trí cũ sẽ bị xóa, sau đó chèn vào vị trí mới. Nói cách khác, node object trong javascript hoạt động theo kiểu tham chiếu nên nó là duy nhất.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp như sau:

let insertedNode = parentNode.insertBefore(newNode, referenceNode)

Trong đó:

  • insertNode là node chèn, đây là giá trị trả về của hàm insertBefore.
  • parentNode là node cha của node mới được chèn.
  • newNode là node dùng để chèn.
  • referenceNode là node được chèn. Nếu đây là node null thì newNode sẽ được chèn vào vị trí cuối cùng các node con của parentNode.

Tóm lại, referenceNode là một tùy chọn, nghĩa là bạn có thể truyền hoặc không. Còn các tham số còn lại là bắt buộc.

Xem Thêm:   Tải 5000+ bộ màu Gradients cho Photoshop đẹp miễn phí

2. Cách dùng insertBefore javascript

Ví dụ: Giả sử mình có một đoạn mã HTML như sau.

<div id="parentElement">
   <span id="childElement">foo bar</span>
</div>

Bây giờ mình muốn chèn thêm một thẻ span vào đằng trước thẻ span ở trên thì các bước thực hiện như sau:

  • Đầu tiên cần xác đinh parentNode, đó chính là thẻ <div id="parentElement">.
  • Tiếp theo cần xác định referenceNode, đó chính là thẻ <span id="childElement">.
  • Cuối cùng cần xác định newNode, đó chính là một thẻ span mới.

Cụ thể sẽ như sau:

// Xác định newNode
let newNode = document.createElement('span');
newNode.textContent = "Bla freetuts.net";

// Xác định referenceNode
let referenceNode = document.getElementById('referenceNode');

// Xác định parentNode
let parentNode = document.getElementById('parentElement');
// Hoặc let parentNode = referenceNode.parentNode;

// Thực hiện chèn
let insertedNode = parentNode.insertBefore(newNode, referenceNode);

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng insertBefore trong Javascript. Qua đó bạn cần chú ý một số vấn đề như sau:

  • Cần phải xác định node cha – đó chính là node chứa tất cả các node con (node chèn lẫn node được chèn).
  • Nếu referenceNode là null hoặc không tồn tại thì newNode sẽ được chèn vào vị trí cuối cùng trong các node con của node cha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *