Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng thuộc tính parentNode trong javascript, đây là thuộc tính dùng để lấy thẻ html parent của một thẻ html được chỉ định.

parentNode javascript là một thuộc tính read-only, tức là nó được dùng để lấy thẻ HTML chứ không phải dùng để gán thẻ HTML.

Lưu ý: Mình dùng thuật ngữ thẻ html cho tiện, nhưng thực tết thì hàm này thực hiện trên DOM Node nhé.

1. parentNode trong Javascript là gì?

parentNode javascript là một thuộc tính của DOM Node Object, nó sẽ trả về node cha của node được chỉ định.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp như sau:

parentNode = node.parentNode

Trong đó node là một DOM Node, được lấy từ các hàm như:

  • document.getElementById()
  • document.getElementsByTagName()
  • document.getElementsByClassName()

Ví dụ: Cho cấu trúc thẻ HTML như sau.

<div>
    <p id="msg">Xin chào! Tôi đang học JS tại freetuts.net</p>
</div>

Bây giờ mình sẽ lấy thẻ p bằng cách sau.

let p = document.getElementById('msg');

Sau khi có thẻ p rồi thì mình muốn lấy thẻ div đang bao quanh thẻ p thì viết như sau:

let div = p.parentNode;

2. Cách sử dụng parentNode javascript

parentNode sẽ return về node cha của node hiện tại. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng parentElement để thay thế.

Một ví dụ khác:

<div>
  <span onclick="this.parentNode.style.display = 'none';">x</span>
</div>

Khi click vào thẻ span thì thẻ div bao quanh nó sẽ bị ẩn.

Xem Thêm:   Hướng dẫn cài đặt Ruby trên Window, Linux và MacOS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *