Target Selector sẽ lựa chọn phần tử được chỉ ra bởi fragment trong URI của tài liệu.

Nếu URI có bao gồm một fragment hoặc một hash, thì :target sẽ tìm kiếm phần tử dựa vào id được cung cấp bởi fragment hoặc hash đó. Ví dụ nếu URI có dạng https://freetuts.net#target thì :target selector sẽ tìm kiếm phần tử có id="target".

Cú pháp

Cú pháp
jQuery( ":target" )

Ví dụ

Tìm kiếm các phần tử có id="targer" và đổi màu cho chúng. Các bạn copy đoạn code dưới đây vào file test.html sau đó mở file đó lên bằng trình duyệt và thêm #target vào cuối đường dẫn để chạy thử:

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
    <script src="https://freetuts.net/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <style type="text/css">
      td{
        background: black;
        width: 50px;
        height: 50px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <table border="1">
     <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
     </tr>
     <tr>
      <td></td>
      <td id="target"></td>
      <td></td>
     </tr>
     <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
     </tr>
    </table>
    <hr>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( ":target" ).html( "đây là mục tiêu" ).css("background", "red"); 
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 

Tham khảo: jquery.com

Xem Thêm:   Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *