Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh cách dùng lệnh head trong Linux, đây là lệnh dùng để lấy dữ liệu từ một file trong hệ thống Linux.

Trong quá trình quản trị dữ liệu trên Linux đôi khi bạn muốn xem nhanh dữ liệu của một file nào đó. Nó có thể là những file log lưu trữ trạng thái của hệ thống, bạn cần xem nhanh để xem có lỗi hay không. Đương nhiên bạn có thể sử dụng VI/VIM editor, nhưng vẫn có thể sử dụng head để xem.

1. Cú pháp lệnh head trong Linux

Lệnh head in sẽ số dòng đầu tiên (mặc định là 10 dòng) của một hoặc nhiều file hoặc và liệu trả dữ liệu về hiển thị trên màn hình terminal.

Cú pháp của lệnh này như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

head [OPTION]... [FILE]...

Trong đó phần tùy chọn OPTION thì chúng ta sẽ học ở phần 2. Còn đối với tham số FILE thì đó chính là đường dẫn trỏ đến file cần đọc.

Ví dụ: Đọc 10 dòng đầu tiên của file filename.txt.

head filename.txt

2. Chọn số lượng dòng trả về của lệnh head trong Linux

Bạn có thể tùy chỉnh số lượng dòng trả về trong lệnh head thông qua tùy chọn -n (–line) dễ dàng.

head -n <NUMBER> filename.txt

Trong đó NUMBER phải là một số nguyên dương.

Ví dụ: Hiển thị 30 dòng đầu tiên trong file filename.txt.

head -n 30 filename.txt

Một cách viết khác là bỏ chữ n và thay vào con số bạn muốn hiển thị. Như ví dụ dưới đây vẫn có kết quả tương đương.

head -30 filename.txt

3. Hiển thị số byte trong lệnh head Linux

Nếu bạn không muốn hiển thị theo số hàng thì có thể tùy chỉnh theo số byte, tức là hiển thị số lượng bao nhiêu byte đầu tiên của file.

Xem Thêm:   Top 10 dịch vụ sửa máy giặt tại nhà Hà Nội tốt nhất 2022

Cú pháp như sau.

head -c <NUMBER> filename.txt

Ví dụ dưới đây hiển thị 100 bytes dữ liệu đầu tiên của file filename.txt.

head -c 100 filename.txt

Mặc định con số 100 kia nó sẽ hiểu là byte. Nếu bạn muốn dùng đơn vị khác cũng được nhé.

Như ví dụ dưới đây sẽ hiển thị 5 kiobytes đầu tiên.

head -c 5k filename.txt

4. Hiển thị dữ liệu nhiều file cùng lúc với lệnh head linux

Với lệnh head trong Linux bạn cũng có thể xem dữ liệu của nhiều file cùng một lúc.

Đương nhiên thứ tự hiển thị được sắp xếp theo thứ tự file mà bạn truyền vào. Hết file đầu tiên rồi sẽ đến file thứ hai … cứ như vậy cho đến file cuối cùng.

head filename1.txt filename2.txt

Bạn cũng có thể áp dụng các option khác khi đọc dữ liệu từ nhiều file.

head -n 20 filename1.txt filename2.txt

5. Kết hợp lệnh head với các lệnh khác trong Linux

Lệnh head có thể được sử dụng kết hợp với các lệnh khác bằng cách truyền dữ liệu trả về đến các lệnh khác bằng cách sử dụng cú pháp đường ống pipes.

Lệnh sau sẽ băm biến môi trường $ RANDOM, hiển thị 32 byte đầu tiên và hiển thị chuỗi ngẫu nhiên 24 ký tự:

echo $RANDOM | sha512sum | head -c 24 ; echo

Như vậy là chúng ta đã học xong cách sử dụng lệnh head trong Linux. Đây là một lệnh khác hữu ích, nó giúp ta xem nhanh nội dung của một file cực kì dễ dàng.

Xem Thêm:   Top 6 phần mềm học tiếng Anh cho trẻ em tốt nhất

Về công dụng thì rõ ràng nó ngược với lệnh tail, đây là lệnh xem dữ liệu cuối file.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *