Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#. Đây là một trong các bài tập cơ bản áp dụng logic để tính toán.

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta hãy tìm hiểu tam giác là gì và cách tính chu vi, diện tích của nó đã nhé.

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là ba điểm không thẳng hàng và ba cạnh là các đoạn thằng nối các đỉnh với nhau. Có tổng 3 góc trong bằng 180 độ và các góc trong luôn nhỏ hơn 180 độ.

Chu vi hình tam giác:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chu vi hình tam giác = cạnh1 + cạnh2 + cạnh3

Ký hiệu:

P = a + b + c

Giả sử ta có C bằng nửa chu vi hình tam giác, tức là C = P / 2, khi đó diện tích tam giác được tính như sau:

S = √[C(C-a)(C-b)(C-c)]

Trong đó: a, b, c là các cạnh của tam giác có độ dài khác nhau. C là nửa chu vi tam giác và S là diện tích tam giác.

Công thức tính tam giác trên là công thức Heron, các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về nó nhé.

Ví dụ: ta có tam giác với các cạnh a = 5, b = 6, c = 7, Khi đó nửa chu vi C = (5 + 6 + 7) / 2 = 9

Diện tích tam giác bằng: S = √[9(9-5)(9-6)(9-7)] = 6√6

1. Tính chu vi hình tam giác

Để tính được chu vi ta cần có độ dài các cạnh, vì vậy mình sẽ khai báo ba biến a, b, c và khởi tạo giá trị cho nó. Sau đó áp dụng công thức tính chu vi tam giác để tính rồi hiển thị ra màn hình.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a = 3, b = 4, c = 5;
      Console.WriteLine($"Cac canh cua tam giac la: {a}, {b}, {c}");
      double P;
      P = a + b + c;
      Console.WriteLine($"Chu vi tam giac la: {P}");
      Console.WriteLine("n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----n");
    }
  }
}

Kết quả:

Xem Thêm:   Truy vấn con (Sub Query) trong MySQL

bai17 02 png

2. Tính diện tích hình tam giác theo công thức Heron

Theo công thức Heron thì ta cần có độ dài các cạnh và nửa chu vi để tính được diện tích tam giác. Ba cạnh của tam giác mình sẽ tạo ba biến a, b, c và khởi tạo giá trị cho chúng.

Sau đó tính nửa chu vi bằng công thức: P = (a + b + c) / 2.

Sử dụng hàm Sqrt() trong thư viện Math để tính diện tích tam giác theo công thức Heron.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a = 3, b = 4, c = 5;
      Console.WriteLine($"Cac canh cua tam giac la: {a}, {b}, {c}");
      double S, C;
      C = (a + b + c) / 2;
      Console.WriteLine($"Nua chu vi la: {C}");
      S = Math.Sqrt(C * (C - a) * (C - b) * (C - c));
      Console.WriteLine($"Dien tich la: {S}");
      Console.WriteLine("n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----n");
    }
  }
}

Kết quả:

bai17 01 png

3. Tính diện tích hình tam giác dựa vào chiều cao và cạnh đáy

Ngoài công thức Heron, ta còn có công thức tính diện tích tam giác dựa vào chiều cao và độ dài cạnh đáy. Đây là công thức thường được sử dụng trong toán học: S = (a * h) / 2.

Bây giờ ta sẽ khai báo và khởi tạo giá trị cho chiều cao và độ dài cạnh đáy, sau đó áp dụng công thức để tính.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a = 3, h = 5;
      Console.WriteLine($"Canh day = {a} nChieu cao = {5}");
      double S;
      S = (a * h) / 2;
      Console.WriteLine($"Dien tich tam giac la: {S}");
      Console.WriteLine("n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----n");
    }
  }
}

Kết quả:

Xem Thêm:   Thẻ option trong HTML

bai17 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các chương trình tính chu vi và diện tích tam giác trong C#. Các bạn hãy thử luyện tập với các hình học khác nhé, chúc các bạn thành công !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *