Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#. Đây là bài tập cơ bản khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ nào, vì vậy hãy làm quen với nó trước khi làm các bài tập phức tạp hơn nhé.

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện tích, ta hãy tìm hiểu qua cách tính chu vi và diện tích hình tròn đã nhé.

Như các bạn đã được học ở toán cơ sở, thì diện tích hình tròn được tính theo công thức sau:

S = π * r * r

Công thức tính chu vi hình tròn:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

P = 2 * π * r

Trong đó:

 • π: là số PI (3,14…).
 • r: Bán kính của hình tròn.

*Lưu ý: để lấy được số PI ta sử dụng thư viện Math trong C#.

1. Tính chu vi hình tròn trong C#

Để tính được chu vi hình tròn thì ta cần có bán kính r, vì vậy sẽ yêu cầu người dùng nhập vào bán kính r. Sau đó áp dụng công thức tính chu vi hình tròn để tính và hiển thị ra màn hình. Ngoài ra các bạn có thể tính trực tiếp mà không cần thông qua biến P.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo bán kính và chu vi hình tròn
      double P, r;
      //nhận đầu vào từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao ban kinh r: " );
      r = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      //tính chu vi theo công thức 
      P = Math.PI * r * 2;
      //hiển thị chu vi vừa được tính ra màn hình
      Console.Write($"Chu vi hinh tron la: {P}");
      Console.WriteLine("n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----n");
    }
  }
}

Kết quả:

Xem Thêm:   Hướng dẫn tạo Coming Soon Page

bai16 01 png

2. Tính diện tích hình tròn trong C#

Việc tính diện tích hình tròn cũng tương tự như tính chu vi, ta cần nhận đầu vào từ người dùng, cụ thể là bán kính r. Sau đó thực hiện tính diện tích hình tròn dựa vào công thức rồi hiển thị ra màn hình.

Ngoài việc tính trực tiếp trên hàm Main, các bạn có thể viết một hàm mới để tính diện tích. Sau đó gọi nó ở hàm Main để tính, diều này giúp các bạn có thể tính được nhiều hình tròn nhanh hơn.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo bán kính và dien tích hình tròn
      double S, r;
      //nhận đầu vào từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao ban kinh r: " );
      r = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      //tính diện tích theo công thức 
      S = Math.PI * r * r;
      //hiển thị chu vi vừa được tính ra màn hình
      Console.Write($"Dien tich hinh tron la: {S}");
      Console.WriteLine("n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----n");
    }
  }
}

Kết quả:

bai16 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#. Các bạn hãy thử tính với nhiều cách khác nhau để luyện tập nhé, chúc các bạn thành công !!!.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *