Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số thập phân thành số nhị phân bằng ngôn ngữ C++.

Cũng như các bài tập trước, đây là một bài tập khá đơn giản, chỉ cần sử dụng hàm có sẵn binaryToBinary() là xử lý được.

Chương trình chuyển đổi số thập phân sang số nhị phân.

Trong chương trình này mình đã tạo ra một hàm do người dùng định nghĩa binaryToBinary () để chuyển đổi thập phân sang nhị phân.

Các chương trình lấy số thập phân (được nhập bởi người dùng) làm đầu vào và chuyển đổi nó thành số nhị phân bằng cách sử dụng hàm binaryToBinary ().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
long decimalToBinary(int decimalnum)
{
  long binarynum = 0;
  int rem, temp = 1;

  while (decimalnum!=0)
  {
    rem = decimalnum%2;
    decimalnum = decimalnum / 2;
    binarynum = binarynum + rem*temp;
    temp = temp * 10;
  }
  return binarynum;
}

int main()
{
  int decimalnum;
  cout<<"Nhập vào số thập phân cần chuyển đổi: ";
  cin>>decimalnum;
  cout<<"nSố thập phân sau khi được chuyển thành số nhị phân là: "<<decimalToBinary(decimalnum);
  cout<<"n--------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

chuyen doi so thap phan JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi số thập phân thành số nhị phân. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Xem Thêm:   Landbot - Công cụ Chatbot giúp bạn tư vấn khách hàng tự động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *