Trong bài này các em phải hiểu được khái niệm của [tập hợp], cách khai báo tập hợp và các kí hiệu liên quan.

Tập hợp là sự tụ tập của một dãy số hữu hạn hay vô hạn các đối tượng nào đó.

Mỗi tập hợp có nhiều phần tử hoặc không có phần tử nào, ta gọi là tập hợp rỗng.

Dưới đây là các bài tập trung SGK trang 6 toán lớp 6 tái bản phần thứ 9. Các em phải nắm vững lý thuyết thì mới làm được các bài này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Xem Thêm:   Giới thiệu Trigger trong SQL Server

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *