Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DAY trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DAY trả về ngày trong tháng (một số từ 1 đến 31) cho một giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DAY trong SQL Server (Transact-SQL) là:

DAY( date_value )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • date_value: Ngày để trích xuất ngày trong tháng.

3. Version

Hàm DAY có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT DAY('2019/04/06');
Ket qua: 6

SELECT DAY('2019/04/15 15:45');
Ket qua: 15

SELECT DAY('2019/04/20 12:01:18.665');
Ket qua: 20

 

Xem Thêm:   Cách tích hợp DLC, AnhDV, Hiren's Boot, WinPE vào ổ cứng để cứu hộ máy tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *