Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm đệ quy trong C, đây là kiến thức nâng cao nên trong bài này mình chỉ nói đơn giản thôi nhé, nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì nên tham khảo series giải thuật đệ quy.

1. Hàm đệ quy trong C là gì?

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm đệ quy là hàm sẽ gọi lại chính nó trong phần thân của hàm. Nó sẽ tạo ra một vòng lặp vô hạn nếu không có điều kiện dừng gọi đệ quy.

Trong ví dụ dưới đây thì hàm recurse chính là một hàm đệ quy, bởi trong thân của hàm đó gọi lại chính nó.

void recurse()
{
  ... .. ...
  recurse();
  ... .. ...
}

int main()
{
  ... .. ...
  recurse();
  ... .. ...
}

Ví dụ: Viết chương trình tính tổng các số từ 1 tới n (n được nhập từ bàn phím).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài này ta có thể giải bằng vòng lặp for như sau:

#include <stdio.h>

int sum(int n){
	int i, sum = 0;
	for (i = 0; i <= n; i++){
 		sum += i;	
	}
	return sum;
}

int main() {
 	int n, s;
 	printf("Nhap vao so nguyen n: ");
 	scanf("%d", &n);
	s = sum(n);
	printf("Tong la %d d", s);
}

Nếu phân tích kỹ hơn thì ta:

 • Nếu n = 1 thì sẽ return về 1.
 • Nếu n lớn hơn 1 thì sum = n + sum(n-1).

Giả sử n = 5 thì:

 • sum(5) = 5 + sum(4)
 • sum(4) = 4 + sum(3)
 • sum(3) = 3 + sum(2)
 • sum(2) = 2 + sum(1)
 • sum(1) = 1

Kết quả: sum(5) = 5 + 4 + 3 + 2 +1

 • => Điều kiện dừng đệ quy là khi n = 1.
#include <stdio.h>
int sum(int n) {
  if (n != 0)
    // Ham sum() goi lai chinh no
    return n + sum(n-1); 
  else
    return n;
}

int main() {
  int n, result;

  printf("Nhap vao so nguyen: ");
  scanf("%d", &n);

  result = sum(n);

  printf("sum = %d", result);
  return 0;
}

2. Khử đệ quy trong C

Vì giải thuật đệ quy tốn rất nhiều tài nguyên để xử lý, vì vậy người ta tìm cách không sử dụng đệ quy mà vẫn giải quyết được bài toán, thao tác này ta gọi là khử đệ quy.

Xem Thêm:   Cách gọi Store Procedure MySQL bằng Java JDBC Driver

Như ở ví dụ phần 1 mình có giải bằng hai cách,

 • Dụng đệ quy
 • Dùng vòng lặp for => đây là khử đệ quy

Mình xin kết thúc bài học tại đây. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì hãy tham khảo series giải thuật đệ quy mà mình có nói ở đầu bài nhé.

 • sum(4) = 4 + sum(3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *