Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm TRUNC trong Oracle.

TRUNC là viết tắt của chữ TRUNCATE.

Hàm TRUNC dùng để thu gọn một số đến một vị trí nào đó sau dấu phẩy, vị trí sẽ được chỉ định bởi tham số truyền vào. Ví dụ với số 8.12 thì ta có thể chuyển thành 8.1 hoặc 8 bằng cách sử dụng hàm TRUNC.

1. Hàm TRUNC trong Oracle

Sau đây là thông tin về cú pháp và cách sử dụng hàm TRUNC.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp

TRUNC( number [, decimal_places] )

Trong đó:

  • number la số muốn cắt
  • decimal_places là vị trí muốn lấy sau dấu phẩy, đây là một số nguyên âm hoặc dương, mặc định của nó là số 0.

2. Ví dụ cắt gọn một số với hàm TRUNC

Sau đây là một vài ví dụ với hàm TRUNC, bạn hãy đọc kỹ nhé, đặc biệt là những ví dụ decimal_places là số âm.

TRUNC(125.815)
# Kết quả: 125

TRUNC(125.815, 0)
# Kết quả: 125

TRUNC(125.815, 1)
# Kết quả: 125.8

TRUNC(125.815, 2)
# Kết quả: 125.81

TRUNC(125.815, 3)
# Kết quả: 125.815

TRUNC(-125.815, 2)
# Kết quả: -125.81

TRUNC(125.815, -1)
# Kết quả: 120

TRUNC(125.815, -2)
# Kết quả: 100

TRUNC(125.815, -3)
# Kết quả: 0
Xem Thêm:   Câu lệnh if else trong MYSQL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *