Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LOWER trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LOWER chuyển đổi tất cả các chữ cái trong chuỗi được chỉ định thành chữ thường. Nếu có các ký tự trong chuỗi không phải là chữ cái, chúng không bị ảnh hưởng bởi chức năng này.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LOWER trong SQL Server (Transact-SQL) là:

LOWER( string )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • string: Chuỗi để chuyển đổi thành chữ thường.

3. Version

Hàm LOWER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT LOWER('FREETUTS.NET');
Ket qua: 'freetuts.net'

SELECT LOWER('FreeTuts.NET');
Ket qua: 'freetuts.net'

 

Xem Thêm:   Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *