Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm POWER trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm POWER trả về giá trị m mũ n.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm POWER trong MySQL là:

POWER ( m, n )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • m: Là cơ số
  • n: Là số mũ

3. Version

Hàm POWER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT POWER(2, 3);
Ket qua: 8
 
mysql> SELECT POWER(2, -3);
Ket qua: 0.125
 
mysql> SELECT POWER(1.6, 2);
Ket qua: 2.5600000000000005
 
mysql> SELECT POWER(0, 5);
Ket qua: 0
 
mysql> SELECT POWER(5, 0);
Ket qua: 1

 

Xem Thêm:   Học làm phim hoạt hình dễ dàng với 5 khóa học online cực rẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *