Hàm rmdir() sẽ xóa thư mục dựa theo đường dẫn truyền vào.

Lưu ý: thư mục muốn xóa phải rỗng và các quyền liên quan phải cho phép việc xóa thư mục.

Cú pháp

Cú pháp: rmdir( $dirname, $context);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • $dirname là đường dẫn tới thư mục cần xóa.
  • $context là tham số mô tả ngữ cảnh.

Kết quả trả về

Hàm trả về True nếu xóa thư mục thành công, ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm rmdir():

Code
if (!is_dir('examples')) {
    mkdir('examples');
}

rmdir('examples');

Tham khảo: php.net

Xem Thêm:   Tải game Cyberpunk 2077 miễn phí. Giá gốc 60$. Đánh giá cấu hình chơi game

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *