Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm set copy() trong Python, hàm này có công dụng trả về một bản sao của Set. Bản sao tức là bản độc lập, mọi hoạt động ở bản sao sẽ không ảnh hưởng tới bạn chính.

1. Hàm set copy() trong Python

Dưới đây là cú pháp của hàm set.copy().

set.copy()

Hàm này không có tham số truyền vào, nó sẽ trả về một Set copy từ bản gốc.

Thực ra bạn cũng có thể sử dụng toán tử = để tạo một bản copy, tuy nhiên bản copy này sẽ có mối liên kết chặt chẽ với bản gốc, hay nói cách khác nó là một đại diện của bản gốc nên mọi thay đổi từ nó sẽ ảnh hưởng tới bản gốc.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ
numbers = {1, 2, 3, 4}
new_numbers = numbers

new_numbers.add('5')

print('numbers: ', numbers)
print('new_numbers: ', new_numbers)

Chạy ví dụ này bạn sẽ thấy cả hai Set đều có danh sách phần tử như nhau.

numbers:  {1, 2, 3, 4, '5'}
new_numbers:  {1, 2, 3, 4, '5'}

2. Ví dụ hàm set copy trong Python

Sau đây là một vài ví dụ cách sử dụng hàm set copy trong Python, mời các bạn tham khảo.

Ví dụ: Tạo một bản copy hoạt động bình thường

numbers = {1, 2, 3, 4}
new_numbers = numbers.copy()

new_numbers.add('5')

print('numbers: ', numbers)
print('new_numbers: ', new_numbers)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

numbers:  {1, 2, 3, 4}
new_numbers:  {1, 2, 3, 4, '5'}

Lời kết: Trên là thông tin cách sử dụng của hàm set copy trong Python, hàm này khá đơn giản, bạn chỉ cần chú ý phân biệt giữa tạo bản copy giữa cách sử dụng toán tử = và cách sử dụng hàm set copy().

Xem Thêm:   Cách khóa tài khoản Facebook tạm thời và vĩnh viễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *