Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng hàm TEXT trong Excel, mời bạn cùng theo dõi.

1. Hàm TEXT trong Excel có chức năng gì?

Hàm TEXT trong Excel là hàm có chức năng chuyển đổi một giá trị số được cung cấp thành văn bản, theo định dạng do người dùng chỉ định.

Cú pháp của hàm là:

TEXT( value, format_text )

Trong đó các đối số hàm là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Value – giá trị: Một giá trị số mà bạn muốn được chuyển đổi thành văn bản.

Format_text: Một chuỗi văn bản đã định dạng từ trước mà bạn muốn được áp dụng cho giá trị được cung cấp.

Các định nghĩa định dạng có thể được sử dụng trong hàm TEXT trong Excel lđược hiển thị trong bảng bên dưới. Các định nghĩa này có cùng ý nghĩa khi được sử dụng theo kiểu tùy chỉnh của định dạng ô Excel .

Buộc hiển thị một chữ số ở vị trí của nó
# Hiển thị chữ số nếu nó tăng thêm độ chính xác của số (nhưng không hiển thị nếu số 0 đứng đầu hoặc số 0 ở cuối số thập phân)
. Xác định vị trí mà vị trí thập phân chiếm
d Ngày trong tháng hoặc ngày trong tuần
d = đại diện một hoặc hai chữ số (ví dụ 1, 12)
đại diện dd = 2 chữ số (ví dụ 01, 12)
ddd = viết tắt ngày trong tuần (ví dụ: Thứ Hai, Thứ Ba) dddd = tên đầy đủ của ngày trong tuần (ví dụ: Thứ Hai, Thứ Ba)
m Tháng (khi được sử dụng như một phần của ngày)
m = biểu diễn một hoặc hai chữ số (ví dụ 1, 12)
mm = đại diện hai chữ số (ví dụ 01, 12)
mmm = tên tháng viết tắt (ví dụ: tháng 1, tháng 12)
mmmm = tên đầy đủ của tháng (ví dụ: tháng 1, tháng 12)
y Năm
yy = đại diện 2 chữ số của năm (ví dụ 99, 08)
yyyy = đại diện 4 chữ số của năm (ví dụ 1999, 2008)
h Giờ
h = đại diện một hoặc hai chữ số (ví dụ 1, 20)
h = đại diện hai chữ số (ví dụ 01, 20)
m Phút (khi được sử dụng như một phần của thời gian)
m = đại diện một hoặc hai chữ số (ví dụ 1, 55)
m = biểu diễn hai chữ số (ví dụ 01, 55)
S Thứ hai
s = một hoặc hai chữ số đại diện (ví dụ 1, 45)
ss = đại diện hai chữ số (ví dụ 01, 45)
Sáng / chiều Cho biết thời gian nên được biểu thị bằng đồng hồ 12 giờ, theo sau là “AM” hoặc “PM”
Xem Thêm:   Sự kiện mousemove trong Javascript (di chuyển chuột)

2. Ví dụ về hàm TEXT trong Excel

Dưới đây mình sẽ đưa ra cho các bạn 2 ví dụ về hàm TEXT trong Excel nhé.

Ví dụ 1

Bảng tính sau đây cho thấy chức năng TEXT trong Excel, được sử dụng để áp dụng các loại định dạng khác nhau cho các giá trị số khác nhau.

ham text trong excel 600x316 PNG

Lưu ý rằng kết quả trả về từ chức năng TEXT là tất cả các giá trị văn bản.

Ví dụ 2

Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất của chức năng TEXT trong Excel là chèn ngày vào chuỗi văn bản.

Không sử dụng chức năng Văn bản, việc ghép đơn giản một ngày sẽ trả về giá trị nguyên bên dưới của ngày. Điều này được thể hiện trong ví dụ dưới đây:

ham text trong excel 1 PNG

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm TEXT trong Excel

Một số người dùng gặp sự cố khi sử dụng chức năng TEXT Excel đó là trả về #NAME? error:

Lỗi này xảy ra nếu bạn bỏ qua các dấu ngoặc kép từ xung quanh đối số format_text.

Ví dụ: công thức TEXT( A2, mm/dd/yyyy ) sẽ trả lại kết quả #NAME? error.

Cách khắc phục: Thêm dấu ngoặc kép xung quanh định nghĩa định dạng.

Từ công thức trên sẽ được sửa thành:TEXT( A2, “mm/dd/yyyy” ) là xong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *