Shape Of My Heart là bài hát được sáng tác bởi tác giả Backstreet Boys, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. Shape Of My Heart có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát Shape Of My Heart.

Sau đây là lời bài hát Shape Of My Heart kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

Yeah, yeah

Baby, please try to forgive me
Stay here don’t put out the glow
Hold me now don’t bother
If every minute it makes me weaker
You can save me from the man that I’ve become, oh yeah

Looking back on the things I’ve done
I was trying to be someone
I played my part, kept you in the dark
Now let me show you the shape of my heart

Sadness is beautiful, loneliness that’s tragical
So help me I can’t win this war, oh no
Touch me now, don’t bother
If every second it makes me weaker
You can save me from the man I’ve become

Looking back on the things I’ve done
I was trying to be someone
I played my part, kept you in the dark
Now let me show you the shape of my heart

I’m here with my confession
Got nothing to hide no more
I don’t know where to start
But to show you the shape of my heart

I’m lookin’ back on things I’ve done
I never wanna play the same old part
I’ll keep you in the dark
Now let me show you the shape of my heart
Looking back on the things I’ve done
I was trying to be someone
I played my part, kept you in the dark
Now let me show you the shape of my heart
Looking back on the things I’ve done
I was trying to be someone
I played my part, kept you in the dark
Now let me show you the shape of

Show you the shape of my heart

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát Shape Of My Heart, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Xem Thêm:   Ứng dụng Chat Ajax - Xây dựng cấu trúc folder

[wpcc-iframe width=”825″ height=”464″ src=”https://www.youtube.com/embed/A7MOV2nyqhA” frameborder=”0″ allowfullscreen=””]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *