Trong bài này mình sẽ hướng dẫn viết ứng dụng giải phương trình bậc 1 javascript, qua đó sẽ giúp bạn hiểu thuật toán để giải bài này.

Lưu ý: Để giải được bài này thì bạn phải hiểu khái niệm phương trình bậc nhất là gì? Cũng như phương pháp giải loại phương trình này. Nếu chưa biết thì hãy đọc bài viết cách giải phương trình bậc nhất một ẩn nhé.

1. Hàm giải phương trình bậc nhất 1 ẩn javascript

Trước tiên chúng ta sẽ tạo một hàm để giải loại phương trình này.

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 với a # 0, nghiệm của hàm này là x = -b/a.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Như vậy chúng ta sẽ tạo một hàm có hai tham số truyền vào là a và b.

function giai_pt_bac_nhat(a, b)
{
  if (a == 0 && b == 0){
    alert('Phương trình vô số nghiệm');
  }
  else if (a != 0 && b == 0){
    alert('Phương trình có nghiệm x = 0');
  }
  else if (a == 0 && b != 0){
    alert("Phương trình vô nghiệm");
  }
  else {
    alert('Phương trình có nghiệm x = ' + (-b/a));
  }
}

2. Tạo ứng dụng giải phương trình bậc 1 bằng javascript

Bây giờ ta sẽ tạo một ứng dụng giải phương trình bậc nhất, bằng cách tạo ra một form gồm 2 textbox và 1 button.

DemoRUN
<form>
  Nhập số a: <input type="text" id="a" value=""/> <br/>
  Nhập số b: <input type="text" id="b" value=""/> <br/>
  <span id="result"></span> <br/>
  <input type="button" id="giaiBtn" value="Tìm nghiệm"/>
</form>

<script>
  var button = document.getElementById('giaiBtn');
  giaiBtn.onclick = function(){
    let a = document.getElementById('a').value;
    let b = document.getElementById('b').value;

    if (a == "" || b == ""){
      alert("Vui lòng nhập dữ liệu");
    }
    else {
      a = Number(a);
      b = Number(b);
      giai_pt_bac_nhat(a, b);
    }
  };

  function giai_pt_bac_nhat(a, b)
  {
    if (a == 0 && b == 0){
      alert('Phương trình vô số nghiệm');
    }
    else if (a != 0 && b == 0){
      alert('Phương trình có nghiệm x = 0');
    }
    else if (a == 0 && b != 0){
      alert("Phương trình vô nghiệm");
    }
    else {
      alert('Phương trình có nghiệm x = ' + (-b/a));
    }
  }
</script>

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách giải phương trình bậc nhất bằng javascript.

Xem Thêm:   Hướng dẫn tạo equal height columns với HTML và CSS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *