Coming Soon Page là gì ? 

Khi website của bạn đang bảo trì hoặc đang trong quá trình nâng cấp, khi một chương trình khuyến mại của bạn sắp diễn ra… bạn muốn hiển thị một trang thông báo cho người dùng, trong những trường hợp này, Coming Soon Page là sự lựa chọn phù hợp nhất cho bạn, nội dung của Coming Soon Page rất đơn giản có thể chỉ là một lời chào hoặc một đồng hồ đếm ngược đến thời gian hoạt động, các bạn xem ví dụ dưới đây:

huong dan tao coming soon page jpg

1. Xây dựng giao diện

Đầu tiên chúng ta sẽ xây dựng các thành phần, các bạn tạo file index.html và dán đoạn mã sau vào trong thẻ body:

Code
<div class="container">
	<h2>Freetuts.net hướng dẫn tạo Contact Form</h2>
  <div class="bgimg">
	 	<div class="middle">
		  <h1>COMING SOON</h1>
		  <hr>
		  <p id="demo"></p>
	 	</div>
	 	<div class="bottomleft">
	  	<p>Website đang bảo trì, chúng tôi sẽ trở lại vào ngày 5/11/2017</p>
	 	</div>
	</div>
</div>

Các thành phần ở đây rất đơn giản, chúng ta sẽ tạo các thẻ div để chữa nội dung văn bản nhằm cung cấp cho người dùng một số thông tin nhất định và một thẻ p có id="time" để hiển thị thời gian còn lại.

OK giờ chuyển qua bước tiếp theo.

2. Thêm CSS cho giao diện

Chúng ta đã có thành phần hiển thị rồi giờ sử dụng CSS để định dạng cho chúng, các bạn đặt đoạn CSS dưới đây vào bên trong thẻ style:

CodeRUN
.container {
  width: 50%;
  border-radius: 5px;
  background-color: #f2f2f2;
  padding: 20px;
  height: 600px;
  margin: auto;
}
h2 {
	text-align: center;
}
.bgimg {
  background-image: url('./images/demo.jpg');
  height: 80%;
  background-position: center;
  background-size: cover;
  position: relative;
  color: white;
  font-family: "Courier New", Courier, monospace;
  font-size: 25px;
}

.topleft {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 16px;
}

.bottomleft {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 16px;
}

.middle {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  text-align: center;
}

hr {
  margin: auto;
  width: 40%;
}

Các đoạn mã trên đều rất cơ bản, các bạn có thể tuỳ chỉnh theo ý thích sao cho phù hợp nhất với website của mình. Có một điểm cần lưu ý là mình sẽ sử dụng hình nền cho toàn bộ phần nội dung để làm cho trang thêm sinh động.

Xem Thêm:   Học OpenCart

3. Thêm xử lý Javascript

Trong phần cuối cùng này, mình sẽ sử dụng javascript để xử lí việc hiển thị thời gian còn lại như một đồng hồ đếm ngược, các bạn đặt đoạn script dưới đây vào sau thẻ body:

test php

CodeRUN
<script type="text/javascript">
	var countDownDate = new Date("Dec 5, 2019 15:37:25").getTime();

	var x = setInterval(function() {

	 var now = new Date().getTime();

	 var distance = countDownDate - now;

	
	 var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24));
	 var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60));
	 var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60));
	 var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);

	 document.getElementById("time").innerHTML = days + "d " + hours + "h "
	 + minutes + "m " + seconds + "s ";

	 if (distance < 0) {
	  clearInterval(x);
	  document.getElementById("time").innerHTML = "EXPIRED";
	 }
	}, 1000);
</script>

Nếu không hiểu các bạn có thể xem qua bài viết Hướng dẫn tạo đồng hồ đếm ngược, vậy là xong rồi giờ các bạn chạy thử file index.html để xem thành quả nhé.

4. Lời kết

Như vậy, qua bài viết này mình đã cùng các bạn tạo một Coming Soon Page đơn giản với CSS và Javascript. Hi vọng nó sẽ giúp các có thêm sự lựa chọn trong quá trình xây dựng website, nếu có bất cứ thắc mắc nào các bạn có thể để lại trong phần bình luận, hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo trên freetuts.net.

Tham khảo: w3schools.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *