Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra số âm hay số dương trong C++. Đây là một dạng bài tập căn bản, giúp các bạn luyện tập về câu lệnh If, Else.

Số âm là các số < 0.

Số dương là các số > 0.

Số 0 là một số đặt biệt, nó không phải là số âm cũng không phải là số dương.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: chương trình kiểm tra số âm hay số dương trong C++

Trong ví dụ này chúng ta sẽ nhận một số num từ người dùng, sau đó xét điều kiện cho nó:

 • Nếu num < 0 thì trả về đây là số âm.
 • Nếu num > 0 thì trả về đây là số dương.
 • Và cuối cùng nếu không phải hai trường hợp trên thì trả về số đó không phải là số âm cũng không phải là số dương.
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int num;
  cout<<"Nhập vào số num: ";
  cin>>num;
  if (num > 0)
    cout<<num<<" là số dương n";
  else if (num < 0)
    cout<< num<<" là số âm n";
  else
    cout<<num<<" không phải là số âm cũng không phải là số dương n";
  cout<<"---------------------- n";
  cout<<"chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả 1:

kiem tra so am 1 JPG

Kết quả 2:

kiem tra so am 2 JPG

Kết quả 3:

kiem tra so am 3 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số âm hay số dương trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Xem Thêm:   Cách bật Fast Startup khởi động nhanh trên Windows 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *