Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những Desgin Pattern thuộc nhóm Behavioral Pattern đó chính là Mediator Pattern.

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt các khái niệm về Mediator Pattern cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Mediator Pattern là gì?

Mediator Pattern tương tự như Adapter Pattern nhưng đó được sử dụng trong mục đích khác. Mediator Pattern hoạt động như một cầu nối.

Trong các ứng dụng quy mô lớn, Mediator Pattern sẽ cung cấp một class trung gian để xử lý thông tin giữa các class.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Mediator Pattern.

Đây là một chương trình khá đơn giản, chúng ta sẽ tạo một chương trình trò chuyển giữa hai người.

Đối tượng User muốn giao tiếp với người khác, vì vậy họ sẽ sử dụng Mediator Pattern để làm chuyện đó. Khi đó chúng ta sẽ tạo class Chat để thực hiện công việc này.

Chúng ta sẽ sử dụng phương thức Date() để có thể hiển thị ngày, giờ trong cuộc trò chuyện.

Chat.java
import java.util.Date;

public class Chat {
  public static void showMessage(User user, String message) {
    System.out.println(new Date().toString() + "[" + user.getName() + "]: " + message);
  }
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một class User với thuộc tính name là một String và nó cũng chỉ chứa một phương thức duy nhất là sendMessage().

User.java
public class User {
  private String name;

  public User(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void sendMessage(String message) {
    Chat.showMessage(this, message);
  }
}

Khi người dùng gọi phương thức này ra để sử dụng, thì nó sẽ truy cập đến class Chat để nhận dữ liệu từ người dùng sau đó sẽ gửi đi.

Xem Thêm:   Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n bằng C / C++

Để mình họa kết quả, chúng ta sẽ tạo một hàm Main để thực hiện chạy chương trình.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    User quyen = new User("Quyền");
    User linh = new User("Linh");

    quyen.sendMessage("Hi, Linh. Dạo này bạn khỏe chứ !!");
    linh.sendMessage("Vâng. Mình vẫn khỏe!! còn bạn thì sao, Quyền?");

    System.out.println("--------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

mediator pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản Mediator Pattern. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *