Trong bài này mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu về Project Explorer trong [VBA] khi sử dụng [Microsoft Excel 2016] với các hình ảnh minh họa trực quan và đơn giản nhất.

Tìm hiểu về Project Explorer trong VBA

Các cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications sẽ là nơi hiển thị môi trường hoạt động của VBA trong Excel 2016. Ngoài ra, bạn cũng hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu các thư mục khác nhau có trong phần cửa sổ Microsoft Visual Basic.

tim hieu project ex PNG

Bạn có thể tìm thấy phần Project Explorer ở phía trên cùng bên trái của cửa sổ Microsoft Visual Basic, chúng sẽ hiển thị tất cả các đối tượng hiện đang mở trong Excel.

Trong đó bao gồm một danh sách phân cấp của các đối tượng được VBA công nhận.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

tim hieu project ex 1 PNG

Trong ví dụ này, có bốn đối tượng Excel sẽ đại diện cho mỗi trang tính và sổ làm việc có trong file Excel của người dùng đó là: Sheet1, Sheet2, Sheet3 và ThisWorkbook. Đây đều được xem như là những thành phần của Project Explorer.

Ngoài ra còn có một mô-đun gọi là Module1. Mã VBA trong Module1 có thể được sử dụng ở mọi vị trí trong bảng tính của bạn. Trong khi đó, mã trong một đối tượng Excel thường chỉ có thể được dùng bởi chính đối tượng đó mà thôi.

Nếu Project Explorer không được hiển thị ra khi bạn mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications, bạn có thể nhấn chọn vào dòng Project Explorer nằm trong menu View để giúp nó hiển thị ra bên ngoài.

Xem Thêm:   Xử lý văn bản trong Pandas

tim hieu project ex 2 PNG

Vậy là mình đã giúp các bạn tìm hiểu về Project Explorer trong VBA khi sử dụng Microsoft Excel 2016 với các thông tin đơn giản và hiệu quả nhất. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *