Rest Parameters dịch theo tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin có nghĩa là tham số còn lại, điều này có nghĩa là bạn có thể khai báo một hàm với số lượng tham số không xác định, đây là một tính năng mới khiến Javascript ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

1. Rest Parameters trong ES6

Để khai báo các tham số còn lại của một function thì bạn đặt 3 dấu chấm . trước biến đại diện.

 

let functionName = (param1, param2, ...other) => {
  //
}

 

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong đó tham số other là một Rest Parameter vì nó có 3 dấu chấm đặt ở trước.

Ví dụ: In ra tất giá trị của tham số truyền vào trong hàm.

 

// Khai báo hàm
let domainList = (main, sub, ...other) =>
{
  console.log("Main: " + main);
  console.log("Sub: " + sub);
  console.log("Other");
  console.log(other);
}

// Gọi hàm
domainList('freetuts.net', 'facebook.com', 'google.com', 'zalo.com', 'iphone.com');

 

Hàm này có 3 tham số truyền vào là main, sub và Rest Parameter other. Chạy lên bạn sẽ thấy giao diện như sau:

rest parameter es6 png

Dựa vào trong hình bạn thấy biến other sẽ lưu một mảng giá trị các tham số cuối cùng, vì vậy để lấy từng giá trị thì bạn chỉ việc sử dụng vòng lặp là được.

Trường hợp tham số truyền vào vừa đủ thì Rest Parameter sẽ có giá trị là một mảng rỗng. Xem ví dụ:

 

// Khai báo hàm
let domainList = (main, sub, ...other) =>
{
  console.log("Main: " + main);
  console.log("Sub: " + sub);
  console.log("Other");
  console.log(other);
}

// Gọi hàm
domainList('freetuts.net', 'facebook.com');

 

Xem Thêm:   Java interview

Kết quả:

rest parameter es6 1 png

2. Lời kết

Như vậy trong Javascript ES6 thì bạn thoải mái trong việc truyền tham số vào function. Tuy nhiên cái nào cũng có hai mặt của nó, nếu bạn truyền với số lượng tham số không xác định thì rất khó nâng cấp và bảo trì, vì vậy tính năng này theo mình không nên sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *