Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo trình giả lập Android để test các ứng dụng trong quá trình phát triển chúng.

Thiết bị ảo Android (AVD) là một trình giả lập được sử dụng để sao chép chức năng của điện thoại Android, máy tính bảng, thiết bị đeo Android hoặc TV để chạy các ứng dụng Android trên máy tính cục bộ. Bằng cách sử dụng giao diện trình quản lý AVD trong android studio, chúng ta có thể thiết lập trình giả lập thiết bị ảo Android để chạy thử nghiệm các ứng dụng của chúng ta.

1. Tạo thiết bị ảo Android

Để test ứng dụng Android, chúng ta nên có Thiết bị ảo Android (AVD). Chúng ta có thể tạo thiết bị ảo bằng cách nhấp vào AVD Manager như hiển thị bên dưới.

1 jpg

Khi chúng ta nhấp vào Trình quản lý AVD, cửa sổ mới sẽ mở trong đó nhấp vào Create Virtual Device như dưới đây.

2 png

Bây giờ chọn loại thiết bị cần thiết và Nhấp vào Next để tạo một thiết bị ảo như dưới đây.

3 png

Bây giờ chúng ta cần tải xuống và chọn hình ảnh hệ thống và nhấp vào Next như hiển thị bên dưới.

4 png

Bây giờ hãy xác minh cấu hình của thiết bị ảo Android (AVD) và nhấp vào Finish như hiển thị bên dưới.

5 png

Đây là cách chúng ta cần thêm thiết bị ảo Android (AVD) trong android studio để kiểm tra các ứng dụng Android của chúng ta.

Xem Thêm:   Hàm parseFloat() trong Javascript

Khi chúng ta đã hoàn tất việc thiết lập thiết bị ảo android trong android studio, hãy tạo ứng dụng mẫu thử trong android studio và chạy ứng dụng bằng trình quản lý AVD.

2. Chạy ứng dụng Android

Để chạy các ứng dụng Android, chúng ta cần nhấp vào nút Run hoặc nhấn Shift + F10 như hiển thị bên dưới.

6 png

Sau khi nhấp vào nút chạy, cửa sổ mới sẽ mở trong đó chọn Thiết bị ảo Android (AVD) và nhấp vào OK như hiển thị bên dưới.

7 png

Đây là cách chúng ta có thể thiết lập trình giả lập thiết bị ảo Android (AVD) trong android studio để sao chép chức năng của các thiết bị Android thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *