Đây là một ứng dụng đơn giản về chụp hình, nó sẽ giúp các bạn hình thành cơ sở căn bản về media trên trình duyệt thông qua ngôn ngữ Javacript, đồng thời giúp bạn biết thêm về cách gửi dữ liệu đến PHP để tạo một file ảnh. Trước khi bắt đầu chúng ta hãy tìm hiển nguyên lý hoạt động của nó nhé !

1. Nguyên lý hoạt động

Đầu tiên khi truy cập vào ứng dụng nếu chưa cho phép sử dụng máy ảnh  thì trình duyệt sẽ hỏi về việc này, còn ngược lại thì sẽ truy cập webcam của máy tính rồi dán đường dẫn vào thẻ video. Sau khi nhấp vào nút Chụp hình thì sẽ lấy hình ảnh trong thẻ video in ra thẻ canvas, tiếp theo nó sẽ tự động lưu ảnh vừa chụp lên server. Người dùng có thể đi đến đường dẫn ảnh bằng cách nhấp vào đường dẫn “đi tới hình ảnh“.

2. Xây dựng ứng dụng chụp hình đơn giản

Trong ứng dụng này mình có lưu hình lên server luôn nên chúng ta sử dụng cả HTML, CSS, Javascript và PHP.

Viết HTML

Các bạn tạo file index.html với nội dung sau :

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ứng dụng chụp hình đơn giản</title>
    <style>	
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="booth">
      <video id="video" width="400" height="300"></video>
      <a href="#" id="capture" class="booth-capture-button">Chụp hình</a>
      <canvas id="canvas" width="400" height="300"></canvas>
    </div><!-- div.booth -->
    <script language="javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.0.min.js"></script>
    <script>
    </script>
  </body>
</html>

Trong đó :

 • Thẻ div.booth là nơi chứa toàn bộ ứng dụng.
 • Thẻ video là nơi chứa hình ảnh webcam.
 • Thẻ canvas là nơi in hình ảnh khi nhấn Chụp ảnh.
 • Thẻ a là nút Chụp ảnh.
 • Thẻ style là nơi mình sẽ viết CSS (xem ở bước viết CSS).
 • Thẻ script là nơi mình sẽ viết Javascript (xem ở bước viết Javascript).

Viết CSS

Trong phần này mình chỉ viết đơn giản thôi. Các bạn có thể viết giao diện tuỳ theo ý thích.

* {padding: 0; margin: 0;}
.booth {width: 400px; height: auto; margin: 20px auto; padding: 10px; background-color: #f1f1f1; border: 1px solid #e5e5e5;}
.booth a {display: block; padding: 10px; text-align: center; background-color: #428bca; margin: 10px 0; font-size: 15px; color: #fff; text-decoration: none;}

Viết Javascript

Đoạn code Javascript dưới đây sẽ xử lý ba công đoạn, công đoạn thứ nhất là khai báo các biến, công đoạn thứ hai là xử lý hiển thị camera, công đoạn thứ ba là xư lý chụp hình và sử dụng Ajax để lưu hình lên server.

(function () 
{
  // BƯỚC 1: KHỞI TẠO CÁC BIẾN
  var video = document.getElementById('video');
  var canvas = document.getElementById('canvas');
  var context = canvas.getContext('2d');
  var vendoUrl = window.URL || window.webkitURL;

  // BƯỚC 2: XỬ LÝ HIỂN THỊ WEBCAM BAN ĐẦU
  canvas.style.display = 'none'; // Ẩn thẻ canvas khi vừa tải trang

  // Biến chưa hình ảnh webcam tuỳ theo loại từng trình duyệt
  navigator.getMedia = navigator.getUserMedia ||
      navigator.webkitGetUserMedia ||
      navigator.mozGetUserMedia ||
      navigator.msGetUserMedia;

  // Hàm lấy hình ảnh webcam
  navigator.getMedia({
    video: true, // Có hình ảnh
    audio: false // Không có âm thanh
        // Hàm chèn đường dẫn webcam vào thẻ video
  }, function (stream) {
    video.src = vendoUrl.createObjectURL(stream);
    video.play(); // Phát thẻ video
    // Hàm thông báo khi xảy lỗi hoặc không hỗ trợ trên trình duyệt này
  }, function (error) {
    alert('Rất tiếc đã xảy ra lỗi, có thể do trình duyệt của bạn không hỗ trợ chức năng này hoặc trang này chưa kết nối riêng tư https.');
  });

  // XỬ LÝ SỰ KIỆN CLICK VÀO NÚT CHỤP ẢNH
  document.getElementById('capture').addEventListener('click', function () 
  {
    canvas.style.display = 'block'; // Hiện thẻ canas
    // In hình ảnh lên thẻ canvas ở x = 0, y = 0, width = 400, height = 300
    context.drawImage(video, 0, 0, 400, 300);
    data = canvas.toDataURL(); // Tạo một đường dẫn hình ảnh của canvas
    // Gửi dữ liệu ảnh đến file saveimg.php thông qua phương thức POST
    $.ajax({
      type: "POST",
      url: "saveimg.php",
      data: {
        imgBase64: data
      }
      // Sau khi gửi dữ liệu thành công thì sẽ thêm nút Đi tới link ảnh 
    }).done(function (result) {
      $('.booth').append('<a href="' + result + '">Đi tới link ảnh</a>');
    });
  });
})();

Bên trong mình đã chú thích từng bước rồi nên sẽ không giải thích thêm nữa.

Xem Thêm:   Ngữ pháp về Cụm từ và mệnh đề chỉ sự nhượng bộ

Viết PHP để nhận dữ liệu 

Chúng ta tạo thêm file saveimg.php cùng cấp với thư mục chứa file index.html, sau đó nhập nội dung sau vào:

<?php
// Gán dữ liệu nhân được và $img
$img = $_POST['imgBase64']; 

// Tìm kiếm và thay thế đường dẫn ảnh 
$img = str_replace('data:image/png;base64,', '', $img);
$img = str_replace(' ', '+', $img);

// Mã hoá file sang dạng Base64
$fileData = base64_decode($img); 
$charName = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";

// Tạo tên ảnh ngẫu nhiên để không bị trùng lặp 
$randName = substr(str_shuffle($charName), 0, 15); 

// imgs/ là đường dẫn của thư mục chứa ảnh
$fileName = 'imgs/' . $randName . '.png'; 

// Ghi dữ liệu $fileData đến file = $fileName
file_put_contents($fileName, $fileData); 

// Trả về tham số result khi hoàn tất
echo $fileName; 
?>

Cuối cùng tạo cái thư mục imgs cùng cấp với file index.htmlsaveimg.php để chứa ảnh. Bây giờ bạn hãy trải nghiệp đi nhé 🙂

Lưu ý: Vì chức năng này cần bảo mật dữ liệu khi upload nên những website chạy dưới dạng http sẽ không hoạt động, chỉ có thể chạy được trên server ảo ở local thôi 🙂 Nên bạn nào muốn nó hoạt động trên site live thì sử dụng https nhé!

4. Lời kết

Với ứng ụng này hi vọng bạn đã phần nào nắm được nguyên lý hoạt động của máy ảnh trên trình duyệt, cách in hình ảnh lên thẻ canvas và gửi dữ liệu để tạo một file ảnh bằng PHP . Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thành công ! 

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Camera với Javascript và PHP freetuts.net hoặc gameportable.net
Xem Thêm:   Top 20 phần mềm thiết kế đồ họa tốt nhất năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *