Trong hướng dẫn trước, chúng ta đã cùng tạo và chạy project Kotlin đầu tiên trong IDE Eclipse. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem cách cài đặt IntelliJ IDEA, một IDE của JetBrains, cùng công ty đã phát triển ngôn ngữ lập trình Kotlin. Chúng ta cũng sẽ xem cách tạo và chạy dự án Kotlin trong IntelliJ IDEA.

1. Cài đặt IntelliJ IDEA

Đi đến trang web chính thức của Jetbrains tại đây. Chọn Hệ điều hành và tải xuống.1 download IntelliJ IDEA IDE jpg

2. Khởi tạo project đầu tiên với IntelliJ IDEA IDE

Bước 1: chọn “Create New Project”.

2 create new kotlin project jpg

Bước 2: Trong phần “Additional Libraries and Frameworks”, chọn Kotlin/JVM và click “Next”.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

3 select kotlin JVM jpg

Bước 3: đặt Project Name và click “Finish”.

3 Give Kotlin project name jpg

Bước 4: Tạo mới 1 Kotlin File trong thư mục “src” folder của Kotlin Project.

Bước 5: Nhập code

Bước 6: Để chạy tệp Kotlin, nhấp vào Biểu tượng Kotlin nằm ở bên trái như trong ảnh chụp màn hình bên dưới. Chọn Run ‘HelloKt”, để chạy tập tin.

6 Run Kotlin Project jpg

Bước 7: Nếu mọi thứ đều ổn, bạn sẽ thấy đầu ra của chương trình ở cuối màn hình.

7 Output Of First kotlin Project 1024x543 jpg

Xem Thêm:   Tải sách bài tập sinh học lớp 6 PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *