Trong bài này chung ta sẽ tìm hiểu vòng lặp while trong Kotlin. Vòng lặp While được sử dụng để lặp lại một khối mã liên tục miễn là điều kiện đã cho trả về true. Ngược lại sẽ dừng nếu điều kiện trả về false.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng vòng lặp while thông qua những ví dụ.

1. Ví dụ vòng lặp While đơn giản trong Kotlin

Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ hiển thị giá trị từ 10 về 5 bằng vòng lặp while. Điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là biến đếm, chính là biến num trong, đối với vòng tăng dần, giá trị biến đếm sẽ tăng để đáp ứng điều kiện đã cho và đối với vòng lặp giảm dần, giá trị biến đếm sẽ giảm trong mỗi lần lặp giống như chúng ta làm ở ví dụ sau đây.

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */

package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  var num = 10

  while(num>=5){
    println("Loop: $num")
    num--
  }
}

OUTPUT:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

14 kotlin while loop jpg

2. Vòng lặp for vô hạn trong Kotlin

Nếu điều kiện được chỉ định trong vòng lặp while không bao giờ trả về false thì vòng lặp sẽ không bao giờ dừng, như vậy được gọi là vòng lặp vô hạn . Chúng ta luôn luôn nên tránh tình huống như vậy trong khi viết code. Hãy xem một vài ví dụ về vòng lặp while vô hạn.

Xem Thêm:   Tải Stellar Phoenix Windows Data Recovery Professional full kích hoạt miễn phí

Vì điều kiện luôn đúng nên vòng lặp sẽ lặp lại vô hạn.

while (true){ 
  println("loop") 
}

Trong vòng lặp while này, chúng ta tăng số đếm của biến đếm, giá trị ban đầu của biến đếm là 10 và chúng ta tăng nó trên mỗi lần lặp, điều đó có nghĩa là điều kiện được chỉ định num> = 5 sẽ luôn đúng và vòng lặp sẽ không bao giờ dừng.

var num = 10

while(num>=5){
  println("Loop: $num")
  num++
}

Vòng lặp sau đây cũng là một vòng lặp vô hạn vì chúng ta đang giảm giá trị của biến num cho nên điều kiện luôn đúng, điều đó có nghĩa là điều kiện num <= 10 sẽ luôn được thỏa mãn.

var num = 5

while(num<=10){
  println("Loop: $num")
  num--
}

Trên là cách sử dụng vòng lặp for trong Kotlin, bạn hãy xem những ví dụ để biết cú pháp cũng như những tình huống thường gặp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *